ПРЕ-СЪЗДАЙ ПЛОВДИВ.png

Как да подобрим живота в Пловдив чрез нови предприемачески начинания?

Качеството на живот в града се определя от взаимодействието между различните хора и организации и средата. “Пре-създай Пловдив” свързва хора от разнообразни сфери и сектори (граждани, предприемачи, институции, компании, активисти, артисти, т.н), за да учат и експериментират заедно и да създадат иновативни предприемачески подходи за подобряване на живота в града.


Цялостната програма от практически работилници, обучения и международни събития ще насърчи предприемаческото мислене и подход за намиране на конкретни решения, които отговарят на реалните нужди на местните жители. Освен това проектът цели да свърже и създаде синергии между разнообразните участници и да постави началото на общност, ориентирана към устойчивите решения и след приключването на проекта.

Ще търсим решения от хората за хората. Иновациите и новите идеи не се раждат, когато мислим сами. Те са там, където има взаимодействие на разнообразни гледни точки и умения.

Как?

  • Създаване на общност, която колективно работи по предизвикателствата и решенията

  • Знания и умения за превръщането на възможностите в предприемачески проекти

  • Създаване на прототипи и взаимодействие с потенциални партньори

процес.png

за кого е?

  • Всеки, който се вълнува от предизвикателствата и потенциала на Пловдив

  • Всеки, който търси подкрепа за започването на собствена инициатива

  • Предприемачи, които търсят нови възможности

  • Екипи на компании, които търсят възможност да развият предприемаческия си потенциал

  • Организации, които искат да свържат работата си с по-добрия живот в града