ТЪРСИМ РЕШЕНИЯ ОТ ХОРАТА ЗА ХОРАТА. ИНОВАЦИИТЕ И НОВИТЕ ИДЕИ НЕ СЕ РАЖДАТ, КОГАТО МИСЛИМ САМИ. ТЕ СА ТАМ, КЪДЕТО ИМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ И УМЕНИЯ.
network.jpg
 

Пре-създай Пловдив свързва хора от разнообразни сфери и сектори, за да създадат иновативни предприемачески подходи за подобряване на качеството на живот в града.

 
 
процес.png
 
%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.jpg

Моменти от първия уикенд “Град за хората”, провел се на 12-14 април:


Моменти от втория уикенд “Нови знания и умения”

Моменти от третия уикенд “По-здрав и чист живот”