Email

Антон Вълков - ръководител на проекта
anton@openspace-collective.com

Анна Димитрова - координатор предприемаческа програма
anna@openspace-collective.com

Проектът се осъществява от колектив Отворено пространство - www.openspace-collective.com.