aoh.png

КАК ДА ЖИВЕЕМ И РАБОТИМ ПО-ДОБРЕ КАТО СИ СЪТРУДНИЧИМ? 

 

  • ТЪРСИТЕ ЛИ СМИСЛЕНА РАБОТА, КОЯТО СЪЩЕВРЕМЕННО ДА Е УДОВЛЕТВОРЯВАЩА, ФИНАНСОВО УСТОЙЧИВА И ДА ИМА ПОЗИТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ?

  • ТЪРСИТЕ ЛИ СИГУРНО ПРОСТРАНСТВО, В КОЕТО ДА РАЗРАБОТИТЕ НАЧИНАНИЯТА СИ И ДА ПОЛУЧИТЕ ПОДКРЕПА ОТ ХОРА С РАЗНООБРАЗЕН ОПИТ И ЕКСПЕРТИЗА?

  • ТЪРСИТЕ ЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СВЪРЗАНОСТ, КОИТО ДА ВИ ПОМОГНАТ ДА УВЕЛИЧИТЕ ОБХВАТА НА ИНИЦИАТИВИТЕ СИ МНОГОКРАТНО?

Ако искаме да изградим по-човешки, справедливи и устойчиви проекти, работни места и общности, се нуждаем от повече предприемчивост “отдолу- нагоре”. По този начин можем да достигнем до резултати, които носят ползи на индивидуално, общностно и глобално ниво.

В това обучение изследвахме нови начини на работа и общуване, които подкрепят сътрудничеството и взаимодействието между хората. Дефинирахме и приложихме съвместно моделите, методите и възгледите, които променят “операционната система” на обществото в което живеем, и предлагат алтернативи в дългосрочен план.

Екипът ни подготви обучението като сигурно пространство за експерименти, развитие и разработване на прототипи на нови и напреднали начинания, които могат да доведат до позитивна промяна.

КАКВО Е ЛИДЕРСТВО НА УЧАСТИЕТО? 

Лидерството на участието (още познато като ِArt of Hosting) е практика, основана на методи и мисловни модели, които създават условия за всички идеи, перспективи и умения на дадена група да се проявят по креативен начин, особено когато имаме нужда от нови решения. Практиката е резултат от 15-годишен процес на развитие на теорията, както и приложение в организации и общности по целия свят. Лидерството на участието е базирано на принципите на самоорганизацията, участието и нелинейните решения с фокус върху личното и колективното развитие.

*Art of Hosting България е част от международната мрежа на Art of Hosting www.artofhosting.org и организира обучения в България от 2013 г. съвместно с колеги от чужбина.

Вижте повече информация за предишни обучения: www.openspace-collective.com/artofhosting

ЕКИП

Екипът ни е съставен от опитни обучители и предприемачи, които работят с методите на участието в различни точки от света. Всеки един от нас е предприемач и експериментира с различни нови методи и подходи в своята работа. Някои от проектите, които сме подпомагали са:

  • Създаване на споделена визия и стратегия в екипи на корпоративни, неправителствени и държавни организации;

  • Дизайн и водене на дългосрочни процеси на въвличане на разнообразни заинтересовани страни;

  • Собствените ни проекти за бизнеси и социални предприятия.

Част от организациите, с които сме работили са: ЧЕЗ, Европейската комисия, Европейската агенция за основни човешки права, Сосиете Женерал, WWF, Община Атина, Българска асоциация за управление на хора, Фондация Бош, Салвис Фарма, мрежата Impact Hub, Greenpeace, ИМКА Габрово, AIESEC.

Снимки: Божидар Николов